Privacy Policy

Privacy Policy

Wanneer u iets bij ons bestelt, hebben wij voor de afwerking van uw bestelling een aantal gegevens nodig. Het is onze taak om zorgvuldig en op de juiste manier met deze gegevens om te gaan. Op deze pagina staat vermeld welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Als u na het lezen van dit Privacy Policy nog vragen hebt, neem dan contact met ons op via support@safe4u.nl.

Deze Privacy Policy kan ten alle tijde veranderen en de meest recente versie van de Privacy Policy is altijd op deze pagina te vinden. Wij adviseren u om deze pagina in de gaten te houden, zodat u op de hoogte bent van de veranderingen. De huidige versie van de Privacy Policy is geldig vanaf 7 september 2020.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Safe4u Alarmsystemen Nederland B.V. (Safe4uShop) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens volgens deze Privacy Policy.

Van wie verzamelen we gegevens?
Wij verwerken de gegevens van iedereen die direct of indirect in contact komen met de Safe4uShop. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

Gegevens met betrekking tot een bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens met betrekking tot uw account
In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als u die hebt opgegeven), betaalgegevens en eventuele kortingscodes. In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. U kunt op ieder moment een verzoek indienen om uw account te laten verwijderen.

Gegevens met betrekking tot reviews
Zoals iedere webwinkel horen wij graag uw mening over onze producten. Bij een review kan u uw persoonlijke ervaring met het product delen met andere website bezoekers. Hiervoor moet u een aantal gegevens invullen: een 5 sterren beoordeling en een tekst met uw persoonlijke ervaring met het product. Voor de review wordt ook uw naam gebruikt, dat u heeft opgegeven bij uw account.

Gegevens met betrekking tot de betaling
Voor het betalen van de door u bestelde producten maken wij gebruik van Molie. Via Molie zijn verschillende betaalmethodes beschikbaar. De relevante gegevens voor u betaling worden door Molie doorgestuurd naar de door u gekozen betalingsmethode.

Marketing Gegevens e-mail
Op de Safe4uShop kan u onder andere aangeven dat u benaderd wil worden via e-mail of telefoon om meer informatie te krijgen over het 365 pro alarmsysteem. Deze gegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt om u hiervoor te informeren. Deze toestemming kan ook ten alle tijde worden ingetrokken. Voor het versturen van deze mail of het contact via de telefoon, worden de gegevens gebruikt die u beschikbaar heeft gesteld via uw account. Op het gebied van marketing werkt Safe4u samen met Soleo Media gevestigd in Deventer.

Website Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Hierin maken we onderscheid tussen het gebruik van Cookies en het gebruik van Google Analytics:

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Daarom maken wij onder ander gebruik van een beveiligde verbinding van HTTPS om u gegevens zoveel mogelijk te beschermen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarmee wij met uw gegevens omgaan. Bij een eventuele klacht lossen wij deze het liefst zelf op. Neem via het e-mailadres info@safe4u.nl hiervoor contact met ons op. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Safe4uShop
Leeuwenbrug 97
7411 TH Deventer

support@safe4u.nl
0570 244 200